Energia prosto z morza?

Technologie pozyskujące energię z wód morskich i oceanicznych wciąż są we wczesnych fazach rozwoju, a ich implementacja i wykorzystanie nastręcza wielu trudności z powodu problemów technicznych i niebezpieczeństwa sztormów i […]

Read More »

Biogaz – informacje w pigułce

Biogaz, nazywany także gazem wysypiskowym, to produkt fermentacji anaerobowej (metanowej) materii organicznej, w którym do 60% materii zostaje zamienione w biogaz. Wytwarza się go z odpadów organicznych na wysypiskach, odpadów […]

Read More »

Jakie są wady wykorzystywania biomasy?

Spalanie biomasy, mimo że teoretycznie nieszkodliwe dla środowiska, ma również swoje wady. Wspomniane w poprzednich postach problemy z dostępem do biomasy. Elektrownie zmuszone przepisami sprowadzają biomasę z innych krajów. Cała […]

Read More »

Czym jest biomasa?

Terminem biomasa określa się odpady organiczne pochodzące z rolnictwa, leśnictwa i przemysłu, a także rośliny pochodzące z upraw energetycznych. Unia Europejska wymaga, aby część energii w elektrowniach pochodziła z biomasy. […]

Read More »

Jak działa elektrownia wodna?

Elektrownia wodna – hydroelektrownia – przetwarza energię kinetyczną wody na energię elektryczną. Choć hydroelektrownie często kojarzone są z zaporami, to jednak zapory nie są niezbędne do ich funkcjonowania i zwykle […]

Read More »

Rodzaje alternatywnych źródeł energii

Alternatywne źródła energii często wykorzystywane są przez gospodarstwa domowe, które produkują energię na własne potrzeby. Wykorzystywane są jednak do zasilania zakładów pracy a nawet całych miast. Poniżej przedstawiam listę alternatywnych […]

Read More »