Wykorzystanie energii słonecznej

Ogniwa fotowoltaiczne, o których wspominałam niedawno, przy okazji kolektorów słonecznych, wykorzystują zjawisko fotowoltaiczne. Polega ono na powstawaniu siły elektromotorycznej w ciałach stałych pod wpływem promieniowania cieplnego – a ta zamieniana jest na energię elektryczną. Tę technologię wykorzystuje się na potrzeby gospodarstw domowych, gdzie dostarczają część lub całość energii, a także do zasilania kalkulatorów, lamp ogrodowych, w zasilaniu automatyki przemysłowej i pomiarowej oraz w elektrowniach słonecznych.

Panele fotowoltaiczne to wciąż niezbyt tania technologia, choć na jej korzyść przemawia długa gwarancja, wynosząca około 25 lat, a także fakt, że poza kosztem początkowym nie ponosi się żadnego innego. Panele nie wymagają zasilania czy paliwa, są do tego całkowicie bezobsługowe. W naszym klimacie problem z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych polega na tym, że gorzej sprawdzają się w okresie zimowym, gry brakuje światła słonecznego. Z drugiej jednak strony jest co całkowicie ekologiczne źródło energii, pozwalające domowi na pewną autonomię. W przypadku awarii prądu mieszkańcy nie będą musieli martwić się brakiem oświetlenia czy brakiem możliwości korzystania z urządzeń elektrycznych.

ogniwa fotowoltaiczne